Drobečková navigace

Úvodní stránka > Zajímavosti

Zajímavosti

KLÁŠTER - podle lidové pověsti měl v Nelešovicích stát klášter, který obývali jezuité.Měl se nacházet za dnešním hostincem č. 7 podél úvozu k Čelechovicím.Na podporu této pověsti je možno uvést, že bylo na tomto místě vyoráno zdivo.

CHODBY Z DOB TŘICETILETÉ VÁLKY - Tato válka byla příčinou veliké lidské bídy.Nepřítel ničil, pustošil a pálil všechna místa, kam vkročil.Prostý lid před ním utíkal do lesů a schovával se ve vyhloubených jamách.Byl hlad a zanedlouho se vplížila do obce i cholera a mor.Mnoho lidí zemřelo, většina usedlostí zpustla.Právě z té doby se dochovalo několik podzemních chodeb, v nichž předkové skrývali zásoby jídla před nepřítelem.Chodby byly objeveny v číc. 6, 14 a v pohůnčích gruntech.

POVĚST o vzniku kaple hovoří, že při řádění cholery a moru se lidé utíkali k modlitbám, především k svatému Šebastiánovi, aby zahnal tohoto krutého nepřítele.Když mor přestal pustošit řady nelešovských občanů, postavili k uctění svatého v r. 1720 kapli.

STŘÍBRNÍKY - nejvzdálenější část pozemků v nelešovském katastru sahá přes silnici Penčice - Lipňany.Od pradávna se jmenuje Stříbrníky.Jak vznikl název, se neví.Již v r. 1563 měly Penčice spor s obcí Lipňany o užívání společného pastviska Stříbrníků.Podle pověsti patřila část Stříbrníků nelešovským půhončím.V roce 1626, kdy vyhořel kostel v Penčicích, darovali půhončí tyto pastviny vzdálené penčické faře.Žádný zápis o tom nalezen nebyl, neboť celý farní archiv i s kostelem opět vyhořel v r. 1706.

VINICE - v dřívějších letech byl pozemek pod cestou, jdoucí k Čelechovicím zalesněn a byl o něj spor - soud.Zval se proto "sudní", nyní obecní.Pod lesem jižním směrem na terasách pole byly rozloženy vinice.Terasovitý svah je dodnes zachován.

RYBNÍK - v téže době se nalézal pod svahy terasovitých vinic při potůčku Kopřivnice - Nelešovky, rybník.Patřil panství v Rokytnici a již v r. 1696 byl uváděn jako pustý.

VARTY - výstrahy před blížícím se nepřítelem byly v minulých dobách dávány ohněm, který byl zapálen na nejvyšším kopci.Ohně se zapalovaly postupně před blížícím se nepřítelem.Nejvyšší varta v nelešovickém okolí byla u lesa Chlumu a kopci se říká doposud Pulvarke (hanácky).

DOMÁCÍ ODBOJ - již v počátku okupace se vytvořila v Nelešovicích odbojová skupina proti fašistickým okupantům, vedená řídícím učitelem Ladislavem Lovečkem.Ten pověřil prováděním úkolů Oldřicha Přikryla z čp. 2.Počet členů skupiny nebyl nikdy zapsán a schůzky se konaly nepravidelně, například večer na cvičišti atd.Podobné skupiny byly ve Vacanovicích, Hostkovicích a Doloplazích, kam předával L. Loveček vzkazy prostřednictvím Oldřicha Přikryla.Existovaly i zbraně.Nikdo však nevěděl, kde jsou schovány, věděl to pouze L. Loveček, který jen naznačil, že zbraně budou, až jich bude potřeba.Skupina však byla prozrazena a německá tajná policie prováděla v Nelešovicích tvrdé domovní prohlídky.Zbraně byly nalezeny u rolníka Fr. Veselského, čp. 13 a Němci je odvezli.Loveček a Fr. Veselský byli zatčeni, odvezeni do Německa, kde byli odsouzeni k trestu smrti a ve Vratislavi dne 25. listopadu 1943 popraveni.Patřili mezi ty, kteří se neohroženě postavili se zbraní v ruce proti nenáviděným okupantům.

 

14. 12. Lýdie

Zítra: Radana

JŘ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY PLATNÝ OD 18.3.2018 V AKTUALITÁCH

 

Akce z okolí

Turistika

Návštěvnost stránek

101799