Hasiči

Historie a současnost hasičského sboru Moravské hasičské Jednoty Nelešovice

Místní sbor má dlouholetou tradici.Založen byl 15. ledna r. 1928 a měl tehdy 20 členů.Starostou byl zvolen br. Václav Šumšal, velitelem br. Karel Pavlík.Ještě týž den byla zakoupena od hasičského sboru z Kolor stříkačka za 15.000 Kč.Peníze na hotovosti nebyly, a proto si členové půjčily ze záložny v Kolorách a sami si za uzavřenou půjčku ručili.Výbor zajistil výstroj a výzbroj.12. května 1928 byla zahájena stavba zbrojnice a 5. července téhož roku byla slavnostně otevřena.Po druhé světové válce v roce 1947 zakoupil sbor novou moderní stříkačku.

V současné době vlastní hasiči dvě stříkačky: PS 16 a PPS 12, auto Tatra 805 - rok výroby 1961 a historickou stříkačku - zvanou koňku z roku 1874, která je stále udržovaná v činnosti.
Při letošním výročí založení 75 let sboru byla předvedena v plné parádě místními hasiči v dobodvých uniformách.

K dnešnímu dni má sbor 37 členů, z toho 15 činných, ostatní jsou přispívající.Ve svém volném čase udržují svěřenou techniku, garáž a zbrojnici.Každoročně pořádají na hřišti Sokola "Dětský den", sbírají železný šrot, podílejí se na úklidu obce.Pravidelně se zúčastňují okrskových cvičení a spolupracují s okolními sbory.


Sbor dobrovolných hasičů Nelešovice

 

Sbor dobrovolných hasičů

 

25. 2. Liliana

Zítra: Dorota

Návštěvnost stránek

082679