19. 5. Ivo

Zítra: Zbyšek
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Zajímavosti

Zajímavosti

KLÁŠTER - podle lidové pověsti měl v Nelešovicích stát klášter, který obývali jezuité. Měl se nacházet za dnešním hostincem č. 7 podél úvozu k Čelechovicím. Na podporu této pověsti je možno uvést, že bylo na tomto místě vyoráno zdivo.

CHODBY Z DOB TŘICETILETÉ VÁLKY - Tato válka byla příčinou veliké lidské bídy. Nepřítel ničil, pustošil a pálil všechna místa, kam vkročil. Prostý lid před ním utíkal do lesů a schovával se ve vyhloubených jamách. Byl hlad a zanedlouho se vplížila do obce i cholera a mor. Mnoho lidí zemřelo, většina usedlostí zpustla. Právě z té doby se dochovalo několik podzemních chodeb, v nichž předkové skrývali zásoby jídla před nepřítelem. Chodby byly objeveny v číc. 6, 14 a v pohůnčích gruntech.

POVĚST o vzniku kaple hovoří, že při řádění cholery a moru se lidé utíkali k modlitbám, především k svatému Šebastiánovi, aby zahnal tohoto krutého nepřítele. Když mor přestal pustošit řady nelešovských občanů, postavili k uctění svatého v r. 1720 kapli.

STŘÍBRNÍKY - nejvzdálenější část pozemků v nelešovském katastru sahá přes silnici Penčice - Lipňany. Od pradávna se jmenuje Stříbrníky. Jak vznikl název, se neví. Již v r. 1563 měly Penčice spor s obcí Lipňany o užívání společného pastviska Stříbrníků. Podle pověsti patřila část Stříbrníků nelešovským půhončím. V roce 1626, kdy vyhořel kostel v Penčicích, darovali půhončí tyto pastviny vzdálené penčické faře. Žádný zápis o tom nalezen nebyl, neboť celý farní archiv i s kostelem opět vyhořel v r. 1706.

VINICE - v dřívějších letech byl pozemek pod cestou, jdoucí k Čelechovicím zalesněn a byl o něj spor - soud. Zval se proto "sudní", nyní obecní. Pod lesem jižním směrem na terasách pole byly rozloženy vinice. Terasovitý svah je dodnes zachován.

RYBNÍK - v téže době se nalézal pod svahy terasovitých vinic při potůčku Kopřivnice - Nelešovky, rybník. Patřil panství v Rokytnici a již v r. 1696 byl uváděn jako pustý.

VARTY - výstrahy před blížícím se nepřítelem byly v minulých dobách dávány ohněm, který byl zapálen na nejvyšším kopci. Ohně se zapalovaly postupně před blížícím se nepřítelem. Nejvyšší varta v nelešovickém okolí byla u lesa Chlumu a kopci se říká doposud Pulvarke (hanácky).

DOMÁCÍ ODBOJ - již v počátku okupace se vytvořila v Nelešovicích odbojová skupina proti fašistickým okupantům, vedená řídícím učitelem Ladislavem Lovečkem. Ten pověřil prováděním úkolů Oldřicha Přikryla z čp. 2. Počet členů skupiny nebyl nikdy zapsán a schůzky se konaly nepravidelně, například večer na cvičišti atd. Podobné skupiny byly ve Vacanovicích, Hostkovicích a Doloplazích, kam předával L. Loveček vzkazy prostřednictvím Oldřicha Přikryla. Existovaly i zbraně. Nikdo však nevěděl, kde jsou schovány, věděl to pouze L. Loveček, který jen naznačil, že zbraně budou, až jich bude potřeba. Skupina však byla prozrazena a německá tajná policie prováděla v Nelešovicích tvrdé domovní prohlídky. Zbraně byly nalezeny u rolníka Fr.  Veselského, čp. 13 a Němci je odvezli. Loveček a Fr. Veselský byli zatčeni, odvezeni do Německa, kde byli odsouzeni k trestu smrti a ve Vratislavi dne 25. listopadu 1943 popraveni. Patřili mezi ty, kteří se neohroženě postavili se zbraní v ruce proti nenáviděným okupantům.

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.nelesovice.cz

Registrujte se zde

Návštěvnost stránek

165074