21. 6. Alois

Zítra: Pavla
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Nařízení obce č.1/2015, kterým se vydává tržní řád Tržní řád-nařízení obce Nelešovice.docx

01.05.2015

Obecně závazná vyhláška č.1/2015 -  odpady.doc

01.04.2015

Požární řád obce

24.05.1991

Organizační řád obce

24.11.2010

Obecně závazná vyhláška č.1/2008

1.3.2008

Obecně závazná vyhláška č.2/2008

17.8.2008

Obecně závazná vyhláška č.3

01.01.2012

Obecně závazná vyhláška č.4

 

Obecně závazná vyhláška č.1/2012 Příloha č.1 Usnesení č.31 ze dne 30.1.2013

 

Veřejná vyhláška - Změna č.1 ÚP       list č.1

 

Veřejná vyhláška - Změna č.1 ÚP       list č.1

 

Veřejná vyhláška - Změna č.2 ÚP       list č.2

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon